HƯỚNG DẪN LÀM MASTER KEY ( Hệ thống chìa chủ )

01-10-2018
( Thực hành theo tiêu chuẩn ASSA ABLOY )
 
Nhằm mục đích giúp các Đại lý Delta tại các khu vực chủ động trong việc phục vụ khách hàng, TTBH Delta sẽ từng bước thực hiện chương trình huấn nghệ trực tuyến vể kỹ thuật sữa chữa và thực hiện các dịch vụ chuyên sâu trong lĩnh vực " An ninh & Quản lý ", trong đó bao gồm việc hướng dẫn tự thực hiện hệ thống chìa chủ " Master key " bao gồm các phần như sau :
Phần giới Thiệu : Master key là gì ? Khi nào, lọai ruột chìa và công trình nào nên làm master key? sau khi làm master key sự tin cậy về tuổi thọ và an tòan ra sao ?
Phần 1 : Xác định phân lọai lựa chọn " cylinder, key, Pin  " ( Ruột chìa, chìa khóa và bi ) có thể làm master key ?
Phần 2 : Cách kiểm tra độ chính xác  và đồng bộ giữa " inner, outer, Key way, holer " ( ruột chìa trong và ngòai, máng chìa - lỗ bi ) trước khi thực hiện .
Phần 3 : Lập trình công thức quản lý từ series : 01 đến 15 - 5 đến 25 - 5 đến  35 - 5 đến 55 - 5 đến 100 ( Chìa vi tính và chìa răng )
Phần 4 : Phương pháp tách nhánh và mở rộng hệ thống phát sinh dự trù .
Phần 5 : Chọn cách cắt chìa và set up bi tiết kiệm thời gian .
Phần 6 : Những sự cố thường gặp trong quá trình sử dụng hệ thống master key
Phần 7 : Cách kiểm tra ruột chìa đã làm master key không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như : trùng chìa, bị sượng, bỏ bớt bi, lộn đẩu bi, móc rãnh bi, dùng bi tự chế, không đi theo công thức quản lý và an ninh .
THỰC HÀNH :
- Giới thiệu : Quy ước về an tòan và tiện lợi của hệ thống master key gồm 2 phần :
1- Tiện lợi :  - 1 chìa mẹ (General master ) mở được tất cả các khóa nhánh.
                      - Chìa con ( Private -nhánh ) chỉ mở được 1 cửa duy nhất .
                      - Chìa Phức hợp  ( Grand key ) mở được một số cửa nhất định .
2- An ninh : tất cả các lọai khóa thông thường ( chưa chuyển hệ master key ) được sắp bi theo công thức mix, đây là lọai công thức thông thường có thể số lượng đạt tới 50.000 bộ khóa mà không  bị trùng chìa ( tùy theo độ dày của chìa, số lượng pi trong cylinder ).
Khi thực hiện chuyển sang chế độ master key, công thức nói trên phải hủy bỏ để chuyển sang công thức và lọai bi đặc thù để gia công đạt 2 tiêu chuẩn An ninh & tiện lợi, vì sau khi làm master key trong ruột chìa sẽ bao gồm 2 hệ thống bi, 1 cho chìa con và 1 cho chìa mẹ , do đó kẻ gian sẽ có thêm 1 cơ hội để đột nhập nhanh hơn, có thể hiểu như sau " khi chưa làm master key với 1 hệ thống bi thông thường kẻ gian bắt buộc phải đè từng viên bi về vị trí zero thật chính xác  mởi mở khóa được, nhưng sau khi làm master key, bên trong lòng ruột chìa sẽ có 2 hệ thống bi, kẻ gian chỉ cần đè từng viên bi theo cách bình thường sẽ có 1 trong 2 trường hợp xảy ra, bi mẹ hoặc bi con sẽ về vị trí zero, Để khắc phụ trường hợp này khi làm master key cần phải có 1 số yếu tố sau :
a- Đạo đức nghề nghiệp : làm đúng bi, không bỏ bớt bi, không dùng thủ thuật để khách hàng sử dụng được 1 thời gian ngắn sau đó bị sượng, bị trùng bi, dễ đột nhập.
2- Kỹ thuật chuyên sâu : có khả năng mở công thức an ninh chuyên dụng, vì tòan bộ hệ thống bi cũ phải bỏ, và sắp xếp bi công thức mới phức tạp, với độ chênh lệch cao, thấp khá lớn để gây khó khăn việc đè bi mở khóa .
3- Vật tư chuyên ngành : có đầy đủ các lọai bi ( stop pin ) như bi nấm, bi búa để chống đè bi, bi master với độ dày từ thấp đến cao ( không dưới 14 lọai ) .
Do đó với 1 hệ thống master key được làm đúng kỹ thuật  sẽ tăng độ an ninh lên 200%, nhưng số lượng bị hạn chế do sử dụng công thức đặc biệt , ngọai trừ nột số hãng có sản xuất bi master chuyên dụng .
( đang cập nhật )

Gọi điện SMS Chỉ Đường