Kỹ thuật

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP

 14-04-2019 09:06    628 View

Delta Door Thông Báo

 14-04-2019 08:35    329 View
TÀI LIỆU KỸ THUẬT THUỘC BẢN QUYỀN CÔNG TY DELTA, KHI SỬ DỤNG PHẢI ĐĂNG TRÍCH NGUỒN THEO LUẬT TRUYỀN THÔNG.

SAU CÁNH CỬA ĐÃ KHÓA VẪN TIỀM ẨN NHỮNG NGUY CƠ

 01-10-2018 11:09    347 View
( Tài liệu biên sọan từ TTBH DELTA , chỉ có gía trị tham khảo trong hệ thống phân phối Delta )

HƯỚNG DẪN LÀM MASTER KEY ( Hệ thống chìa chủ )

 01-10-2018 11:21    832 View
( Thực hành theo tiêu chuẩn ASSA ABLOY )

LỰA CHỌN & LẮP RÁP TAY ĐẨY HƠI

 14-04-2019 08:50    323 View
( Tài liệu biên sọan từ TTBH DELTA , chỉ có gía trị tham khảo trong hệ thống phân phối Delta )
Gọi điện SMS Chỉ Đường